พังงา

รายละเอียดจังหวัด

จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง, ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่, ทิศใต้ ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน, ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดีย(จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ตลาดยอดนิยม

ดูทั้งหมด