นโยบายต่างๆ ของที่พัก
รับประกันความปลอดภัยในการชำระเงิน

ระบบการชําระเงินของ บริษัท ทราเวลบุ๊ค จำกัด รับประกันการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรม ท่านสามารถส่งข้อมูลบัตรเครดิตของท่านโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย (SSL)
การชำระเงินจากการจองห้องพัก

บริษัท ทราเวลบุ๊ค จำกัด ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ซื้อบริการทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมากคือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่าน ที่กำหนดไว้ หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น ซึงมีช่องทางการชำระเงินต่อไปนี้เท่านั้น

 • บัญชีเพย์สบาย (PaySbuy)
 • บัตรเครดิต Visa และ MasterCard
 • บัญชีเพย์พาล (PayPal)
 • อเมริกันเอ็กซ์เพรส (American Express Card)
 • ออนไลน์ไดเร็คเดบิต (Online Direct Debit)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
 • บัตรเจซีบี (JCB card)
 • เทสโก้โลตัส (Tesco Lotus),จัสเพย์ (Just Pay),เอ็มเพย์ (M Pay)
 • สมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse)
เงื่อนไขในการยกเลิกการจองห้องพัก

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก สินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประเภทสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ทาง เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนขายของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางช่องทาง อีเมลล์ หรือ โทรสาร ก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงินตามช่องทางต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ www.travelbook.co.th
 • มือถือ 080-5435466
 • โทร -
 • อีเมล์ info@travelbook.co.th
 • ส่งจดหมายมาที่ 80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
การปรับปรุงนโยบาย

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วบนโลกของอินเทอร์เน็ต บริษัท ทราเวลบุ๊ค จำกัด อาจมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อความทันสมัย ทางเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอหากท่านมีความกรุณาที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่เป็นระยะ

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัท ทราเวลบุ๊ค จำกัด พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้สิ่งที่เห็นหรือราคาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ มีความถูกต้องและเป็นจริงตามวันที่ที่ประกาศนั้น การเปลี่ยนของตลาดหรือสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นหลังจากวันประกาศ อาจทำให้ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้สะท้อนสภาพความเป็น จริง

2. บริษัท ทราเวลบุ๊ค จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเป็นตัวแทน การคํ้าประกัน หรือการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ และความเหมาะสมของเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้

3. บริษัท ทราเวลบุ๊ค จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานกับโรงแรมหรือสถานที่พัก และการบริการที่ได้มาตรฐานและน่าพึงพอใจสมราคาแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการเป็นตัวแทน การคํ้าประกัน หรือการรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และความเหมาะสมของโรงแรมหรือสถานที่พักที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของเรา