859 ผู้เข้าชม | 0 ผู้ติดตาม
มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม (ทุ่งคา)
รายเอียด
เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
มัสยิด
แผนที่
ไม่มีแผนที่ !!!