839 ผู้เข้าชม | 0 ผู้ติดตาม
มัสยิดกียามุดดีน
รายเอียด
มัสยิดกียามุดดีน สร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2514เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดกียามุดดีน
มีร้านสาธิต มัสยิดบ้านบ่อแร่ เปิดทุกวันเวลา 06.30 - 20.30 น. โทร 076-391107
ปรัชญา ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม ดำรงศาสน์
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
มัสยิด
เปิดทุกวันเวลา 06.30 - 20.30 น.
แผนที่
ไม่มีแผนที่ !!!