907 ผู้เข้าชม | 0 ผู้ติดตาม
มัสยิดกามาลียะห์
รายเอียด
เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
มัสยิด
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
แผนที่